BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

SHMYO Kalite Komisyon Üyeleri

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2023-2024

BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ


 

Öğr. Gör. Barış CİHAN                               Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Dilber Ece AKGÜN             Komisyon Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tolga ÇAĞATAY    Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülay TURGAY                  Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun DOĞAN                   Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Hatice Kübra YURDAKUL         Komisyon Üyesi

Öğr. Gör. Ayşe Gül ATAY DOYĞACI         Komisyon Üyesi

Yüksekokul Sekreteri Serap ÖZKAN        Komisyon Üyesi