BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Toplantılar / Eğitimler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet İçi Eğitimleri

1.  29 Ocak 2024 Probiyotiklerin Önemi

Bu sunumda amaç; değişen yenidünya düzeninde nüfusun ve teknolojinin artışına paralel olarak biyolojk sistemlerin değişimi sonucu oluşan sağlık problemleri ve özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan probiyotiklere dikkat çekmek istendi.

Bu bağlamda

  •  İnsan probiyotası
  • Probiyotik çeşitleri
  • Probiyotiklerin savunma sisteminde etkisi ve önemi
  • Probiyotik içeren besinler

başlıkları altında beslenmede probiyotiklerin önemi vurgulanarak algıda seçicilik oluşturulmaya çalışıldı.

Panele Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm öğretim elemanlarının katılımı sağlandı. Böylece 10 ayrı program toplumun genel bir sorunu olan enfeksiyonel hastalıklarla baş etmede önemli bir rolü olan PROBİYOTİK’leri tanımış oldu.

Sonuç olarak verilen bilgi ışığında beslenmede ve birçok hastalıktan korunmada probiyotiklerin önemini öğrenerek bilginin yaygınlaştırmasına katkı sağlandı.

 

 

2. 2 Şubat 2024 Dezavantajlı Grupların Farkındalık / İşaret Dili

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle öğrencilere SHMY223 kodlu ‘Türk İşaret Dili” dersi verilmeye başlanmıştır. Ders izlencesinin temelini günlük hayatta ve bilhassa iş hayatında özel gereksinimli bireylerle (işitme engelli bireylerle) iletişim kurma becerisini kazandırma oluşturmaktadır. Temel İşaret Dili'nin amacı, işitme engelli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız hale getirmek ve onların toplumun bir parçası olarak var olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, işaret dili eğitimi ve işaret dilinin kullanımının teşviki önemlidir.

2 Şubat 2024 tarihinde ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapmakta olan idarî ve akademik personele yönelik, Öğr. Gör. Burcu KABAN eğitmenliğinde "Temel İşaret Dili" eğitimi Abdullah DEMİRTAŞ konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Öğr. Gör. Burcu KABAN eğitimde; ‘Temel İşaret Dili’nin amacından ve öneminden, temel seviyede Temel İşaret Dili alfabesinden ve alfabenin öğretiminden, işitme engellilerin kültür yapılarından, temel kelimelerin aktarımından, işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerisinden bahsetmiştir. Eğitimin sonunda ise etkinlik-uygulama yapılmıştır. 

 

  

 

3.  5 Şubat 2024  Proje Çalışmaları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarına yönelik "Proje Çalışmları" eğitimi düzenlenmiştir. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu’nda Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan tarafından; Nitel araştırmalarda; araştırma desenleri, araştırma modelleri, veri toplama yöntemleri, veri analizinde kullanılan teknikler ve analiz programları ele alınmıştır.

 

 

 

4. Böbrek Sağlığı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarına yönelik "Böbrek Sağlığı" eğitimi düzenlenmiştir. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu’nda, Öğr. Gör. Çiğdem Özdemir Eler tarafından; "Böbrek Sağlığı" konulu sunum gerçekleştirilerek, Dr. Öğretim Üyesi Gülay Turgay ve Öğr. Gör. Çiğdem Özdemir Eler tarafından katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.  Eğitimde, böbrek sağlığı, önemi, böbrek hastalığı gelişimine neden olan risk faktörleri ve böbrek hastalıklarını önlemeye yönelik ulusal eylem planları hakkında bilgi verilmiştir. Etkinlik sonunda katılımcılara farkındalık amaçlı su ikram edilmiştir. 

 

5. SHMYO Öğretim Elemanlarına Yönelik Web Sayfası Yönetimi Eğitimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarına ve idari personeline, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından "Web Sayfası Yönetimi Eğitimi" verilmiştir.