BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

SHMYO Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ;

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, bu düzeyi aşmak; ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinde etkin rol oynayacak; bilim ve teknoloji üretebilen, liderlik özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bilgiye kolay ulaşabilen, bu bilgiyi paylaşabilen, davranışlarına yansıtabilen; olaylara geniş bir açıyla ve özgür bir bilinçle bakabilen ülkenin, insanlığın ve doğanın sorunlarına ve gereksinimlerine duyarlı, takım yapılanması içinde çalışmayı ve düşünmeyi öğrenmiş bireylerin yetiştirilebileceği ortamı yaratmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ;           

Misyonumuz doğrultusunda yükseköğretimin diğer kuruluşlarına örnek olacak bir   eğitim/öğretim hizmeti sunmak ve mükemmeli yakalamaktır. Nitelikli eğitim ve araştırmalarla ülkenin bilimsel ve teknolojik alandaki uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve bireysel özelliklerin kalitesini yükseltmenin yanında evrensel bilince ulaşmış yurttaşların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.