BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Müdürden

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı; hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün daha fazla hissedilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Yüksekokul kapsamında mevcutta Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Patoloji Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere toplam on program bulunmaktadır. Çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim-öğretim programlarında öğrencilerimizin ortak olarak aldıkları temel tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili derslerin yanı sıra, her programın gereksinimine uygun mesleki dersler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler klinik uygulamalara çıkmadan önce, yüksekokulumuzda bulunan ve modern bir şekilde donatılmış klinik beceri laboratuarında, çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı bulmaktadırlar.

Programlarda ağırlıklı bir yer tutan uygulamalar ise, o programda görevli öğretim elemanları gözetiminde, öğrencinin tercihi de göz önünde bulundurularak Başkent Üniversitesi’nin sağlık kuruluşlarında ve programla ilgili sağlık kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, tüm programlarda birinci yılın sonunda yer alan 30 iş günü süreli yaz stajı ve programın son dönemlerine doğru artış gösteren uygulamalı dersler ile ilgili sektöre hazırlanmaktadırlar. Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.

Prof.Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ

Müdür